In het dagelijks leven ben ik werkzaam als orthomoleculair therapeut. Ik ben getrouwd en vader van drie dochters en opa van 3 kleinkinderen.

Het grootste deel van mijn leven ben ik bezig geweest met zingevingsvragen. Ik wilde graag op alle levensvragen een goed onderbouwd antwoord, maar kwam er vrij snel achter dat dit tijdens ons aardse leven geen haalbare kaart is. Ieder mogelijk antwoord leverde weer nieuwe vragen en twijfels op en op den duur dreig je aan houvast te verliezen.

Tijdens deze geestelijke zoektocht kwam ik erachter dat ik met name werd geïnspireerd door verhalen van mensen die gewoon het leven durfden te leven in alle afhankelijkheid van hun Schepper. Het viel mij op dat deze geestelijke reizigers heel weinig tijd besteden aan de zingevingsvragen maar veel meer leefden vanuit verwondering en niet vanuit het alles willen weten.

In de Bijbel wordt het geloofsleven vergeleken met een pelgrimsreis. Als pelgrim ben je altijd op weg en laten je je inspireren door wat we op onze reis tegenkomen. Je ontvangt richtingaanwijzers voor onderweg en al gaande ontdek je dat deze aanwijzingen als levensbepalende principes in het dagelijks leven kunnen worden ingepast. Het gevolg is een rijker en beter leven waarbij je niet direct uit bent op meer kennis, maar je verwondert over wat je allemaal door de Schepper wordt aangereikt.

Deze principes mag je gebruiken voor het leven van alle dag, maar zijn ook alvast een goede oefening voor het toekomstige Koninkrijksleven straks. Mijn verlangen is om samen met zoveel mogelijk broeders en zusters deze pelgrimstocht te ondernemen en de opgedane reiservaringen met elkaar te delen.

Zelf heb ik tijdens mijn reis ontdekt dat aloude leefregels die ons worden aangereikt vanuit de Thora nog steeds niet aan kracht hebben ingeboet en voor ons een prachtige basis zijn om een vruchtbaar leven te leiden. Let wel, niet om het eeuwige leven te verdienen, maar omwille van de “Barmhartige Vleesgeworden Thora” die ons graag wil laten zien wat genade in een mens kan uitwerken.

Reizen doet ontdekken. Ontdekken doet inspireren. Ik hoop dat er meer mensen bij ons willen aansluiten door hun reisverhaal te delen of besluiten op reis te gaan. Je hoeft je hiervoor niet voor te bereiden. Je mag alle ballast/bagage achter je laten. Je hoeft alleen maar in alle vertrouwen en afhankelijkheid je Gids te volgen. Hij weet de weg en zal je uiteindelijk veilig op de eindbestemming doen aankomen. Jeruzalem gloort!

Fijne reis!

Riekelt van Urk